Valorització i reciclatge de materials a Sant Celoni.


Empresa de nova creació dedicada al recliclatge de materials de tota mena de residuos , així com de la seva valoració. Especializada en reciclatge informàtic a Sant Celoni, com tambè de mòbils mitjançant l’ubicació en diferents punts de botigues de mòbils d’uns contenidors per la recollida d’quests.

 

Per un altre banda ens dediquem a la gestió de vehicles fora d’us. Recollim tota classe de vehicles per desballestament. Gestionem la tramitació de baixa de vehicles per DGT. Fem la valoració segons vehicle.

Aquest servei consisteix en la recollida, descontaminació, desballestament i tramitació de la baixa a la DGT dels vehicles al final de la seva vida útil:

  • Turismes
  • Vehicles industrials
  • Motocicletes
  • Ciclomotors