Empresa


ECOBUSLOM, S.L.

Empresa de nova creació dedicada al reciclatge  de tota mena de residus, així com de la seva valoració situada a Sant Celoni . Especialitzada en reciclatge informàtic, com també de mòbils mitjançant la ubicació en diferents punts de botigues de mòbils d’uns contenidors per la recollida de aquests aparells.

Què faig amb els meus residus electrònics? Com tractar amb seguretat els residus dels teus aparells electrònics?

En les llars comptem amb cada vegada més tecnologia, que a més renovem amb freqüència. Si aquests residus no són rebutjats correctament, poden arribar a ser perillosos per a nosaltres i per al medi ambient.Si aquests components tòxics (sobretot metalls pesats, com a mercuri i cadmi) s’aboquen a la naturalesa incontroladament, l’aigua de la pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d’aigua i des d’aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d’éssers vius.

Dipositi els seus residus informàtics en Punts Nets de recollida gestionats per Ecobuslom,S.L.

Punts Nets de recollida

 

Aprofita al màxim el temps de vida útil dels aparells electrònics i quan decideixis desfer-te d’ells, fes-ho de manera segura!

 

Cóm realitzar el reciclatge d’equips Informátics?

Recomanem que es posi en contacte amb ECOBUSLOM,S.L. per a qualsevol servei de reciclatge d’equips informàtics ja que són productes molt contaminants si no són reciclats de la manera correcta. Sempre ha d’assegurar-se el client que totes les dades personals que tingui en el disc dur copiar-los i eliminar-los del sistema, ja que no tornarà a recuperar-los. Comprovi a més tots els components pertanyents als equips informàtics i adjunteu-los per procedir al reciclat de tots junts. Sí també desitja reciclar el sofware de l’ordinador inclogui la llicència d’aquest sofware el CD d’instal·lació.

Què pot fer amb els equips informàtics que no utilitza?

Si té un equip informàtic que està en bon estat de funcionament i no l’utilitza el millor que pot fer amb ell és reciclar-ho. Telèfons, televisors, equips informàtics i molts més poden reciclar-se. Aquest reciclatge ajudarà al medi ambient i a no tenir productes escombraries dins del nostre entorn. A més, aquests equips informàtics disposen de material elèctric i electrònic que pot ser reciclat i reutilitzat. Els equips informàtics poden contenir una gran varietat de materials que poden ser separats per al reciclatge i la utilització en nous productes com a plàstics i metalls. Amb tots aquests esforços estalviem en recursos i energia. Si aquests no es realitzen correctament, el reciclatge dels equips informàtics poden acabar en abocadors i abocar substàncies perilloses i contaminants capaces de filtrar-se i causar la contaminació en l’aigua o en l’ambient, perjudicar de manera perillosa la fauna i la flora i també la salut humana.

Gestió de vehicles fora d’ús.

Gestionem la recollida de tota classe de vehicles per desballestament. Fem la tramitació de baixa de vehicles per DGT. Es farà la valoració segons el vehicle.

 

FULLETÒ INFORMATIU

folleto

Empresa de reciclatge a Sant Celoni, Llinars,Barcelona, Girona, Vallès Oriental,Cardedeu,Santa Maria de Palautordera,Sant Esteve,Hostalric,Gualba,Breda,Vallgorguina