Serveis de reciclatge informàtic


 Serveis de recollida d’ordinadors per reciclatge informàtic per la seva destrucció component a component.

Menos valor                 Antiguas mas valor                             caracteristicas-memoria-ram

 

 

Contenidors per el reciclaje de mòbils vells i averiats.

Dipositi els seus residus informàtics en els Punts nets de recollida  de mòbils gestionats per Ecobuslom,S.L.

 

 

 

images-10                   images-7Punts Nets de recollida

 

 

 

Gestió de vehicles fora d’ús.

Recollida de tota classe de vehicles per desballestament a Sant Celoni a  la comarca del Vallés Oriental, Barcelona i Girona.

Tramitació de baixa de vehicles per DGT.

Valoració segons vehicle.

 

folleto